PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Praca zaliczeniowa

 

 

Praca zaliczeniowa to rodzaj szkolnej pracy pisemnej, którą przygotowuje się w szkole średniej lub na uczelni wyższej. Jej zakres nie jest określony żadnymi normami i zależy od wymagań pedagoga, który zadał pracę uczniom lub studentom. W szkole średniej często prace zaliczeniowe są przygotowywane w ramach konkursu uczniowskiego w danej dziedzinie, na uczelniach wyższych w ramach konkursu studenckiego w danej dziedzinie.

 

Praca ma zazwyczaj charakter reserchu odpowiednio referatu.

1: Charakter i znaczenie pracy seminaryjnej
2: Ogólne warunki kładzione na pracę zaliczeniową
3: Etapy i postępowanie przy pisaniu pracy zaliczeniowej
4: Struktura pracy zaliczeniowej
5: Formalne atrybuty pracy zaliczeniowej

 

Do pierwszych działań przy tworzeniu pracy zaliczeniowej należy ustalenie celu, który praca ma osiągnąć z zastrzeżeniem zgodności przydzielonego tematu. Częścią pracy zaliczeniowej jest strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i spis użytej literatury. Wstęp i zakończenie tworzy się dopiero po przygotowaniu rozwinięcia pracy. Zmiennymi danymi w przypadku pracy zaliczeniowej są: całkowita liczba stron i źródeł literackich lub internetowych.

 

Część tekstu pracy zaliczeniowej, którego autorem jest inna osoba niż autor pracy, musi być oznaczony zgodnie z normą PN ISO 690. Przegląd źródeł literackich, internetowych i innych źródeł użytych w pracy podaje się w formie spisu literatury w określonym punkcie.

 

Niezobowiązujące zamówienie