PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Praca semestralna

 

 

Praca semestralna to rodzaj szkolnej pracy pisemnej, którą przygotowuje się w szkole wyższej. Jej zakres to zazwyczaj 10-20 normostron. Jej obowiązkowe części to strona tytułowa, wstęp, rozwinięcie i zakończenie pracy. Praca semestralna służy zaprezentowaniu wiedzy studenta nabytej podczas semestru w szkole wyższej i jest warunkiem jego zaliczenia.

 

Struktura pracy semestralnej:

  • Strona tytułowa
  • Spis treści
  • Wstęp – zawiera uzasadnienie wyboru tematu, szczegółowe zdefiniowanie tematu, przegląd o tym, co już zostało opracowane w danym temacie w literaturze fachowej, cel pracy, struktura pracy i uzasadnienie jej podziału
  • Rozwinięcie –pracę dzielimy na rozdziały i podrozdziały oznaczone cyframi arabskimi. Każdy rozdział zaczyna się zawsze na nowej stronie a jego nazwa jest utworzona od nazwy podrozdziału odróżniona innym typem pisma.
  • Zakończenie - przedstawia podsumowanie wyników i wniosków z pracy
  • Spis użytej literatury - uporządkowany alfabetycznie
  • Załączniki – nie są obowiązkowe