PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Praca magisterska

 

 

Praca magisterska lub też magisterka to praca końcowa na zakończenie studiów drugiego stopnia. Jest to rozleglejsza praca specjalistyczna, której przygotowania i obrona jest dla studenta jednym z warunków uzyskania tytułu akademickiego. Praca powinna przynosić nowe dane i w danej dziedzinie być nowością.

 

Na Słowacji jej obrona jest jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich i inżynierskich, odpowiednio studiów lekarskich w przypadku medycyny i weterynarii. Tworzy część państwowego egzaminu końcowego. Celem przygotowania pracy magisterskiej jest potwierdzenie opanowania specjalistycznych teoretycznych i praktycznych wiadomości, specjalistycznej terminologii, użycia metod badawczych w rozwiązywaniu problemów danego obszaru wiedzy. Promotor pracy magisterskiej udziela się tylko metodologicznie, przy czym spotyka się ze studentem podczas konsultacji w trakcie przygotowania pracy. Promotor powinien też zwrócić uwagę na poprawność jej przygotowania, czytać poszczególne rozdziały jeszcze przed jej oddaniem i zwrócić uwagę studenta na jej niedociągnięcia. Między innymi powinien ostrzec studenta również przed ewentualnym plagiatem.

 

W odróżnieniu od pracy licencjackiej, przygotowana praca magisterska odróżnia się większą objętością i wyższą jakością przygotowania badanego tematu oraz złożonością. Na ogół jest przygotowywana pisemnie i oddawana w formie wydruku w kilku egzemplarzach. Objętość pracy magisterskiej to na ogół około 60-100 stron. Materiał dodatkowy, którego nie trzeba umieszczać bezpośrednio w tekście, np. obszerne tabele, mapy, ilustracje lub specjalne materiały, takie jak instrukcje urządzeń technicznych lub programów, czy literatura dodatkowa, można dołączyć jako załącznik do pracy.