PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Praca licencjacka

 

Praca licencjacka to końcowa naukowo-kwalifikacyjna praca pisemna programu studiów licencjackich. Jej obrona jest częścią egzaminu państwowego. Zakres pracy licencjackiej w Polsce wynosi najczęściej od 30 do 50 normostron. Student przygotowując pracę licencjacką prezentuje umiejętność gromadzenia wiedzy, przetwarzania informacji i zrozumienia problematyki w danej dziedzinie naukowej. Jest to najprostszy rodzaj pracy końcowej. Chodzi o pracę zbiorczą zawierającą opis literatury specjalistycznej. Praca licencjacka to na ogół pierwsza praca końcowa, którą pisze student i w trakcie jej przygotowania i obrony ma się nauczyć jasno i zwięźle prezentować swoje badania w formie pisemnej i ustnej. 

  Użyteczne linki: 

 1: Stylistyczna obróbka pracy licencjackiej
 2: Struktura pracy licencjackiej
 3: Wstęp, rozwinięcie i zakończenie pracy licencjackiej
 4: Załączniki do pracy licencjackiej
 5: Obrona pracy licencjackiej

Przygotowana praca licencjacka zazwyczaj jest napisana w języku polsku, jednak na zgodę uczelni wyższej może być przygotowana również w innym języku. Przygotowanie pracy zazwyczaj trwa kilka miesięcy. W trakcie pisania pracy powinien ze studentem odbywać konsultacje i regularnie czytać przygotowywane części tekstu, przy czym powinien zwrócić uwagę studenta na ewentualne niedociągnięcia. Promotor powinien być w stanie wykryć ewentualne plagiaty. Przed obroną praca trafia do rąk recenzenta, którego zadaniem jest ocenić formalną i merytoryczną stronę pracy, między innymi to, czy praca spełniła swoje cele. Recenzent to zazwyczaj specjalista w tematyce, którą praca się zajmuje. Pracę ocenia również promotor, którego zadaniem jest ocenić umiejętność samodzielnej pracy studenta i pracę ze źródłami. Ustna część obrony ma zazwyczaj formę wyświetlanej prezentacji. Napisanie pracy licencjackiej nie jest proste, pozostaw pisanie pracy licencjackiej profesjonalistom.