PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Praca kwalifikacyjna

Testy kwalifikacyjne kadry nauczycielskiej są weryfikacją uzyskanych kompetencji, która wyznacza standardy zawodowe dla danej kategorii i podkategorii pracownika, który uzyskał je na podstawie kształcenia ustawicznego, wykonując działalność pedagogiczną ewentualnie zawodową i samokształcenie.

Zgodnie z obwieszczeniem Minister Edukacji Narodowej o kształceniu ustawicznym, punktach ECTS i testach kwalifikacyjnych kadry nauczycielskiej i profesjonalnego personelu (445/2009 Dz.U.), zawartością pracy kwalifikacyjnej są obiektywne ustalenia, które zgodne są z aktualną wiedzą naukową i są określone wybranym tematem, wykonywaną działalnością pedagogiczną lub działalnością zawodową, do której wykonywania autor ma odpowiednie kwalifikacje. Zawartość pracy kwalifikacyjnej nauczyciela jest określona także przez obszarem edukacji lub nauczanym przedmiotem, do nauczania którego ma odpowiednie kwalifikacje i który wybrał do wykonania testu kwalifikacyjnego. Przy ocenie pracy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę jej uzasadnione prawnie ukierunkowanie:

 

Pierwszy test kwalifikacyjny jest nakierowany na zastosowanie twórczego doświadczenia pracownika w rozwiązywaniu specjalistyczno-metodycznych problemów działalności pedagogicznej i według określonych standardów zawodowych poszczególnych kategorii i podkategorii kadry nauczycielskiej.

 

Drugi test kwalifikacyjny jest nakierowany na zastosowanie istotnych innowacji i wykazanie twórczego doświadczenia pracownika w rozwiązywaniu specjalistyczno-metodycznych problemów działalności pedagogicznej i według określonych standardów zawodowych poszczególnych kategorii i podkategorii kadry nauczycielskiej.

 

 

Zakres pracy kwalifikacyjnej pierwszego testu kwalifikacyjnego to:

 

  1. a) 25 do 35 stron, aby osiągnąć wykształcenie wyższe co najmniej drugiego stopnia,
  2. b) 22 do 28 stron, aby osiągnąć wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
  3. c) 18 do 24 stron, aby osiągnąć całkowite ogólne wykształcenie średnie, całkowite średnie wykształcenie zawodowe lub wyższe wykształcenie zawodowe.

 

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie internetowej Centrum metodyczno-pedagogicznego.  

Zakres pracy kwalifikacyjnej drugiego testu kwalifikacyjnego pracownika dydaktycznego lub drugiego testu kwalifikacyjnego pracownika specjalistycznego to 40 do 60 stron. Przez test kwalifikacyjny rozumie się egzamin ustny z wylosowanego tematu odpowiedniego obszaru tematycznego lub praktyczne zaprezentowanie wykonywanej działalności z wylosowanego tematu odpowiedniego obszaru tematycznego. Tematy przeznaczone na egzamin ustny lub praktyczne zaprezentowanie wykonywanej działalności upublicznia się najpóźniej 30 dni przed egzaminem kwalifikacyjnym.