PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Praca doktorska

 

 

Praca doktorska to obszerna rozprawa naukowa, w której na podstawie badań naukowych i z użyciem bogatego materiału i metod naukowych rozwiązuje się skomplikowany problem specjalistyczny. Rozprawa jest zwykle podstawą przyznania tytułu akademickiego doktora i jest zamknięciem studiów 3. stopnia. W prawie polskim warunkiem ukończenia studiów doktoranckich oprócz obronienia pracy doktorskiej jest również zdanie egzaminu doktorskiego. Egzamin doktorski poprzedza oddanie pracy, ponieważ student zgłasza się na niego do 18 odpowiednio 24 miesięcy od rozpoczęcia studiów (w zależności od kierunku studiów). Częścią egzaminu doktorskiego jest praca pisemna, przygotowana do egzaminu doktorskiego.

 

Pracą doktorską student prezentuje umiejętność i gotowość do samodzielnej naukowej i twórczej działalności w obszarze badań lub rozwoju i do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów obszaru studiów. Ten rodzaj pracy odznacza się wysokim stopniem analizy i syntezy wiedzy i wystarczającym przeglądem istniejącej literatury fachowej. Wyniki pracy doktorskiej mają charakter autorskich oryginalnych i nowych ustaleń w danej problematyce.