PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Ochrona danych osobowych

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z § 13 ust. 1 ust. b) ustawy nr. 18/2018 Coll. w sprawie

ochrony danych osobowych („Ustawa”)

Ochrona prywatności naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzając Twoje dane osobowe

postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i zapewniamy ich ochronę w jak największym stopniu.

operator:

JJS s.r.o.

Jelenecká 26

949 01 Nitra

e-mail:

info@pracestudenckie.pl, +48 61 641 00 88

Dane osobowe, które przetwarzamy:

Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko, data urodzenia, ale także wszelkie informacje i cechy, za

pomocą których można zidentyfikować osobę fizyczną.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

Dane identyfikacyjne: tytuł, imię, nazwisko

Dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu (opcjonalnie)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś, w celu wykorzystania, zgłaszania roszczeń,

komunikacji z Tobą. Przetwarzamy dane osobowe poprzez podpisanie tej zgody. Zgoda jest dobrowolna

i może zostać w dowolnym momencie odwołana.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania

lub zgodnie z wymogami prawa, zobowiązaniami dotyczącymi składania wniosków handlowych i

podatkowych lub zgodnie z dozwolonymi na przykład danymi osobowymi. w celu uzyskania dowodów.

Po upływie celu przetwarzania lub po upływie ustawowego okresu Twoje dane osobowe zostaną

domyślnie usunięte zgodnie z prawem lub ograniczone przez przetwarzanie. Dotrzymanie ustawowych

terminów archiwizacji wynika z § 13 ust. 1 ust. c) ustawy i zajęcie dowodów wynika z § 13 ust. 1 ust. f)

ustawy.

Czy musisz podać nam dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jak będą udostępniane twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w maksymalnym zakresie wewnętrznie w ramach spółki z o.o.

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

prawa

Jako „podmiot danych” masz następujące prawa wynikające z ustawy:

prawo dostępu do danych osobowych (art. 21 ustawy),

prawo do sprostowania (art. 22 ustawy),

prawo do usunięcia (§ 23 ustawy),

prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 24 ustawy),

prawo do przenoszenia danych (art. 26 ustawy),

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 27 ustawy),

prawo do wycofania zgody (art. 14 ust. 3 ustawy),

prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania zgodnie z art. 100 ustawy.

Masz prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed organem nadzorczym (Urząd Ochrony

Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12 820 07, Bratysława 27), jeśli uważasz, że

przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z niniejszymi warunkami lub obowiązującymi

przepisami.

 

Sposób dochodzenia praw :

Możesz dochodzić swoich praw, wysyłając pisemny wniosek pocztą na adres spólki z o.o. drogą elektroniczną

na adres info@pracestudenckie.pl lub osobiście składając wniosek w siedzibie firmy.

Żądając w szczególności dostępu do twoich danych osobowych i ich przenoszenia, jesteśmy

zobowiązani do zweryfikowania twojej tożsamości poprzez sprawdzenie twojego dokumentu tożsamości

ze zdjęciem. Z tego powodu takie wnioski można składać tylko osobiście w siedzibie firmy.

Odpowiemy na Twoją prośbę o przetwarzanie danych osobowych bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż

miesiąc po jej otrzymaniu. W szczególnych przypadkach termin przedłuża się o kolejne dwa miesiące.