PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Mały doktorat

Mała praca doktorska to pisemna praca końcowa, której oddanie i obrona jest częścią egzaminu doktorskiego. Po jej pomyślnym zakończeniu absolwent uzyskuje (mały) tytuł doktora (RNDr. W naukach przyrodniczych, PhDr. w naukach społecznych, PharmDr. w farmacji, JUDr. W naukach prawniczych, PaedDr. W pedagogice lub ThDr. w teologii (oprócz teologii katolickiej).

 

Zakres małego doktoratu to zazwyczaj 70 do 90 stron i zazwyczaj jest przygotowywany w języku polskim. Jeżeli praca jest napisana w innym języku niż państwowy, musi zawierać streszczenie w języku słowackim w zakresie na ogół 10% całej pracy końcowej. Przygotowując pracę kandydat ma zaprezentować umiejętność zdobywania nowej wiedzy w swoim obszarze naukowym na szerszej podstawie i samodzielnego aplikowania ich w praktyce. Praca nie musi mieć koniecznie poziomu naukowego.

 

Obrona małego doktoratu jest częścią wykonania egzaminu doktorskiego w zakresie studiów, w którym student uzyskał wykształcenie wyższe. Mały doktorat musi być oryginalna. Nie może to być poprawiona lub przerobiona praca magisterska lub praca kwalifikacyjna.